Strachurbeg

Photo of Strachurbeg
Strachurbeg
Clachan, Inverglen and Strachurbeg